ПОДАЧА ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТУ

Бухгалтерьске обслуговування

Подання матеріалів

Матеріали до монографії надсилаються на електронну адресу: avome2020@gmail.com.

Після їх надходження до редакції вони будуть перевірені та прорецензовані.

За потреби, буде здійснене редагування чи коректура (додаткова опція, яка узгоджується із автором).

У разі схвалення матеріалів до друку автору будуть надіслані реквізити для оплати

витрат на підготовку видавничого оригінал-макету монографії:

1 сторінка – 50 грн.

Кількість авторів в одному поданому матеріалі – не більше п’яти.

Кількість матеріалів для включення в монографію – не обмежується;

Мінімальна кількість сторінок матеріалу – п’ять;

Матеріал викладається у довільний формі у вигляді цілісного тексту наукового дослідження,

без притаманних статті елементів (анотація, ключові слова, вступ тощо).

1. На початку публікації (вирівнювання по центру) вказується розділ монографії (наприклад: «Medicine»).

2. Прізвище та ім’я автора (-ів): кегль 14, шрифт Times New Roman – жирний, (вирівнювання по правому краю);

3. Наукова ступінь та звання; місце роботи чи навчання: кегль 14, шрифт Times New Roman – звичайний, (вирівнювання по правому краю);

4. Назва матеріалу: кегль 14, шрифт Times New Roman – жирний, (вирівнювання по центру).

5. Далі виклад матеріалу.

До публікації приймаються матеріали, оформлені на аркушах формату А4 (книжковий),

файл текстовий Microsoft Word (* .doc, * .docx), поля 2 см з усіх боків, абзац 1 см,

міжрядковий інтервал полуторний (1,5), шрифт Times New Roman,

розмір шрифту кегль 14, для табличного тексту, підпису рисунків тощо – кегль 12.

Мова видання – довільна: українська, англійська та ін.

Нумерація сторінок – вимкнено.

Автоматичні переноси – включено.

Формули – нумеруються; набираються за допомогою редактора формул.

Таблиці – шрифт Times New Roman, кегль 12–14. У тексті перед таблицею посилання на таблицю (табл.1.).

Назва над таблицею (Таблиця 1. Назва таблиці) орієнтована по центру.

Малюнки, схеми, графіки: мають бути підписані та пронумеровані. Обов’язкове посилання на малюнок в тексті роботи, після цього розміщується сам малюнок, а під ним напис (Мал. 1. Назва малюнка або схеми). Список джерел та літератури: формуються у вигляді зносок (бажано у відповідності зі стандартом АРА для підвищення шансів відображення цитування).

 

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

ЗАЯВКА НА ПУБЛІКАЦІЮ